Noveenkaarsen

De noveenkaars is een kaars die negen dagen en nachten brandt voor een bijzondere intentie. Zo kan men tijdens die periode bidden om een speciale intentie zoals de genezing of kracht voor een zieke, om een oplossing met lastige zaken, teneinde vrede, enz.
Een noveen ofwel novene (Het woord is afkomstig uit het Latijn: noveni = veelvuldig 9 ofwel novem = negen) is dezelfde reeks van 9 dagen waarop iedereen op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst ofwel ter voorbereiding op een omvangrijke feestdag.
De traditie met het noveengebed vindt haar oorsprong bij het constante gebed van Maria bij de Apostelen.
Ook het pinksterfeest vindt hierin zijn bestaan.

De meest voorkomende vorm van noveenkaarsen is een witte kaars in een doorzichtige plastic of glazen houder met een deksel. De houder is gewoon rood, blauw, wit gekleurd of transparent als noveenkaarsen met plaatjes met heiligen plus met religieuze tekst gekozen worden. Veel van zulke noveenkaarsen komen ook inclusief een kaart met gebeden daarop om je te bijstaan tijdens het bidden.

Niet alle noveenkaarsen branden 9 dagen lang. Er zijn noveenkaarsen die 3 of 6 dagen branden. Er zijn eveneens exclusief gemaakte noveenkaarsen voor specifieke feesten bijvoorbeeld, Pasen, Pinksteren, communiefeesten, met spreuken, voor kinderen. Het aanbod van noveenkaarsen met een plaatje over heiligen loopt 100% zeker nabij de honderden, zoniet duizenden.

Wist je dat de oude Grieken en Romeinen olie gebruikten met een brandende wiek wegens hun doden te herdenken? Dit wordt nog immer gebruikt bij Orthodox Christelijke landen zoals bijvoorbeeld Griekenland, Rusland, de Balkan plus het Midden-Oosten. Vroeger werden noveenkaarsen uit bijenwas vervaardigd, maar nu worden zij zowat allemaal van plantaardige materialen plus paraffine gemaakt. De goede noveenkaarsen worden geproduceerd uit 100% plantaardige olie. Die noveenkaarsen zijn namelijk milieuvriendelijk, er komt geen roet vrij tijdens het branden en zijn niet kankerverwekkend.

Toepassingen:
Voor het gebed:
Het noveengebed is een vast gebed met 9 opeenvolgende dagen, betreffende een bepaalde intentie.
Zo kan men gedurende die gebedsperiode bidden om een bijzondere bedoeling zoals bijvoorbeeld de genezing of kracht voor een zieke, teneinde uitkomst bij moeilijke situaties, om vrede, enz.
Dit gebed kan aan God, Jezus, Maria, of een der Heiligen zijn gewijd. Dat gebed wordt aangaande een bepaalde intentie gebeden.
Deze intentie kan bijvoorbeeld aan een of meer zieken zijn, voor het stoppen van een specifiek conflict ofwel voor de wereldvrede in het algemeen.
Er zijn verschillende gebeden.
Voor op een graf:
Veel mensen vinden het een goed gevoel wanneer er onafgebroken een kaars brandt bij het graf van hun geliefde overledene. Hiertoe zijn eveneens speciale noveenlantaarns te koop. Een graflantaarn is een noveenkaars met een windlicht. Dit windlicht beschermt de noveenkaars tegen de wind en tegen de regen. Bij ieder kerkof of andere herdenkingsplek zult u verschillende noveenkaarsen vinden die als grafkaarsen worden gebruikt.
Ter voorbereiding van bijv. een Pinksterfeest:
In navolging van de apostelen die tussen Hemelvaart en Pinksteren 9 dagen in gebed bij elkaar waren.

Wij benutten persoonlijk deze kaarsen indien iemand ziek is, of werk zoekt, door een harde periode gaat, ingeval jij wilt bidden, of een wens heeft, ofwel iets moet leren, de opties zijn talloos...
We spreken dan een gebed uit ofwel een wens alvorens wij de noveenkaars aansteken. Wanneer de kaars is aangestoken bedanken we diegene die wij om hulp hebben gevraagd, dit kunnen God, Jezus, Maria, de Aartsengelen en overige Engelen zijn.
Het is wel de bedoeling door de noveenkaars 9 dagen te laten branden opdat de wil of het gebed om hulp ook echt tot stand komt. Als u noveenkaarsen dag en nacht laat branden, kan je er uiteraard wel ervoor zorgen dat je maatregelen neemt wegens brand te voorkomen plus dat kinderen plus huisdieren zich niet kunnen verbranden bij deze noveenkaars. Wanneer het niet bestaanbaar is deze kaars dag plus nacht te laten branden dan kun je eenvoudig deze kaars doven en daarna opnieuw aansteken met een gebed.

De nieuwste trend met noveenkaarsen is het branden van kaarsen met een persoonlijk ontwerp. Een bijzondere tekst, een persoonlijke tekening, zelfs een eigenfoto van een dierbare aan wie je kan bidden. Deze mogelijkheden zijn eindeloos.